நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவிலின் வருடாந்த மகோற்சவத்தின் 6ம் நாள் 07.08.2022