நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவிலின் வருடாந்த மகோற்சவத்தின் 15ம் நாள் 16.08.2022