நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவிலின் வருடாந்த மகோற்சவத்தின் 18ம் நாள் 19.08.2022