நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவிலின் வருடாந்த மகோற்சவத்தின் 19ம் நாள் 20.08.2022