நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவிலின் வருடாந்த மகோற்சவத்தின் 23ம் நாள் 24.08.2022