கைதடி, வடக்கு – கயிற்றசிட்டி கந்தசுவாமி தேவஸ்தான சப்பரதம் – காலை நேர திருவிழா