கொக்குவில் கிழக்கு அருள்மிகு ஸ்ரீ சாயி துர்க்காதேவி ஆலய தேர்த்திருவிழா – 31.07.2023