திறன் வகுப்பறைத் திறப்பு விழா – 2022 | புங்குடுதீவு ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய மகளிர் வித்தியாலயம்