அளவெட்டி தெற்கு – வெளிவயல் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்பாள் தேர்த்திருவிழா – 31.07.2023