நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவிலின் வருடாந்த உற்சவதின் 1ம் நாள் (கொடியேற்றம்) 02.08.2022